За Нас


Здравейте, ние сме Ваня и Диана!

Любовта ни към естествените материи и желанието да се занимаваме с нещо интересно и различно ни отнесе към работа с вълна.

Когато преди години научихме за плъстенето, пожелахме да се научим. Започнахме да търсим и открихме своите учители.И днес продължаваме да се обучаваме и да прилагаме нови и различни техники.

Занимаваме се основно с мокро плъстене. Приятното при работата с вълната е , че винаги се получава нещо различно и красиво.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *